Các phòng chức năng

Thông báo lịch thi lại môn Giáo dục Quốc phòng

Thông báo lịch thi lại môn Giáo dục Quốc phòng

20:31 | 07/10/2016
Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Danh sách sinh viên học lại môn Giáo dục Quốc phòng và lịch thi. Sinh viên lưu ý: Thời gian thi: 7h30P, thứ 6, ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại B401 Lệ phí: 50.000đ/ 1 học phần, nộp trước 17h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016
Quy đinh về Chế độ làm việc đối với cán bộ, nhân viên trường Đại học Kinh Bắc

Quy đinh về Chế độ làm việc đối với cán bộ, nhân viên trường Đại học Kinh Bắc

22:01 | 14/01/2016
Quy định này áp dụng đối với tất cả các cán bộ nhân viên đang công tác tại Trường Đại học Kinh Bắc bao gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, làm việc thường xuyên tại trường, được ký hợp đồng lao động.( Đối với cán bộ giảng dạy được ap dụng theo Chế độ làm việc của giảng viên)
Chương trình đào tạo KTT

Chương trình đào tạo KTT

15:43 | 02/12/2015
Mở lớp liên tục
Công văn về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn

Công văn về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn

02:58 | 02/12/2015
Trường ĐH Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm của Trường tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước, của Bộ GD & ĐT. Sinh viên tốt nghiệp ...
Thông tin xét tuyển đại học 2015

Thông tin xét tuyển đại học 2015

02:44 | 02/12/2015
Trường ĐH Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 350- QĐ/TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm của Trường tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước, của Bộ GD & ĐT. Sinh viên tốt nghiệp ...
Bản destop