Ngành Quản trị Lữ hành

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CHUYÊN MÔN: THÁNG 5 RỰC RỠ

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ CHUYÊN MÔN: THÁNG 5 RỰC RỠ

08:16 | 09/05/2018
       Nằm trong chương trình học của Viện Du lịch Quốc tế và Ngôn ngữ – vào 05h00 ngày 08/05/2018, hơn 100 sinh viên lớp 05D.DLLH, 05D.DLKS dưới sự quản lý của ThS. Trần Diễm Hằng – Phó Viện trưởng xuất phát từ Trường Đại học Kinh Bắc lên với Sapa – Lào Cai, tham gia thực tế chuyên ...
Du lịch khách sạn: Cha mẹ xin đừng cấm cản

Du lịch khách sạn: Cha mẹ xin đừng cấm cản

21:50 | 08/05/2017
          Từ trước tới nay hai chữ du lịch luôn gắn liền với nay đây mai đó, vì thế nhiều bậc phụ huynh ra sức cấm cản, con trai còn đỡ, con gái thì vô cùng gay gắt. Dăm ba cái luận điệu, “con gái có lứa có thì đi mãi mà được à”, “sau này nhà ...
Chương trình, lịch học khóa học Đào tạo Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch

Chương trình, lịch học khóa học Đào tạo Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch

16:11 | 23/12/2015
Được sự cấp phép của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Khoa Du Lịch – Trường Đại học Kinh Bắc tuyển sinh các khoá đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch như sau:
Công văn về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

Công văn về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

13:14 | 23/12/2015
Thực hiện Điểm d, Khoản 1, Mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-Cp ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh ...
Bản destop