Giới thiệu chung về khoa kinh tế

11/12/2015 22:09

Khoa Kinh tế là một trong 6 khoa chuyên môn, được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ thiết kế chương trình giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc.

KHOA KINH TẾ

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KINH TẾ
1.        GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ
Khoa Kinh tế là một trong 6 khoa chuyên môn, được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ thiết kế chương trình giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Bắc.
2.        LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Khoa Kinh tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh Bắc. Được thành lập nhằm đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu nhân lực của xã hội. Khoa Kinh tế hiện đang đảm nhận đào tạo ba ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng.
3.        CƠ CẤU TỔ CHỨC 
    - Trưởng Khoa GS.TS Nguyễn Quang Quynh Email: nguyenquynh@ukb.edu.vn
    -  Đội ngũ giảng viên cơ hữu: 01 Giáo sư - 01 Phó giáo sư - 05 Tiến sĩ - 23 Thạc sĩ 
      
Đội ngũ giảng viên của khoa không ngừng được nâng cao cả về số lượng và trình độ chuyên môn.
4.        NGÀNH ĐÀO TẠO
4.1   Đào tạo đại học
+ Ngành Tài chính – Ngân hàng http://ukb.edu.vn/chuyen-nganh-tcnh/
+ Ngành Kế toán  http://ukb.edu.vn/chuyen-nganh-ke-toan/
+ Ngành Quản trị kinh doanh http://ukb.edu.vn/chuyen-nganh-qtkd/
4.2   Liên thông cao đẳng – đại học
 + Ngành Kế toán
 + Ngành Quản trị kinh doanh
 + Ngành Tài chính – ngân hàng
4.3   Đào tạo ngắn hạn
 + Kế toán trưởng
 + Kế toán máy
 + Các chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh tế
5.     CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO
Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế rất quan tâm, chú trọng tới công tác học sinh – sinh viên. Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi học ngoại khóa, giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao trong sinh viên, hoạt động “Hội thi hùng biện ” và thi “ Sinh viên thanh lịch” …. Thông qua các hoạt động này tạo cho sinh viên có sự đoàn kết gắn bó, cùng nhau giúp nhau trong học tập, rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp.
6.     THÔNG TIN LIÊN LẠC
      Khoa Kinh tế nhà C tầng 2 – Trường Đại học Kinh Bắc
      Phố Phúc Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh
      Điện thoại: 02413.872.892 – 02413.872.890
      Email: kinhte@ukb.edu.vn
      Website: http://daihockinhbac.edu.vn
                    http://ukb.edu.vn/khoa-kinh-te/

Các tin khác

Bản destop