Anh  hùng  Lao  động </br>Thời  kỳ  đổi  mới </br> Đoàn Xuân Tiếp
Anh hùng Lao động
Thời kỳ đổi mới
Đoàn Xuân Tiếp
Thông điệp từ ban lãnh đạo

Mục tiêu của Đại học Kinh Bắc là chất lượng đào tạo cao, hướng theo triết lý vì con người và một xã hội phát triển toàn diện: Chân - Thiện - Mỹ để tạo ra những tài năng thực sự, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đào tạo sinh viên ở bậc Đại học với chất lượng tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực có tri thức của xã hội, đóng góp hiệu quả vào chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là một lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ giỏi về lý thuyết, vững về tay nghề, đó là khối “Kỹ sư thực hành”. Trường Đại học Kinh Bắc sẽ thực hiện những chương trình đào tạo hướng thực hành với nội dung và phương thức đào tạo cập nhật, hiện đại. Tính liên thông giữa các cấp độ đào tạo và giữa cơ cấu ngành nghề được chú trọng để tạo ra cơ hội phát triển nâng cao liên tục trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện chất lượng lao động của người được đào tạo.

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý đào tạo thông báo thời khoa biểu học kì 2 năm học 2020 - 2021
Chương trình tất niên “Tết ấm xuân vui” năm 2021

Chương trình tất niên “Tết ấm xuân vui” năm 2021

Sáng ngày 28/01/2021, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức chương trình tất niên “Tết ấm xuân vui” năm 2021
Trường Đại học Kinh Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Trường Đại học Kinh Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 27/01/2021, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ...
Viện Du lịch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Viện Du lịch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 23/01/2021, Tại Trường Đại học Kinh Bắc, Viện Du lịch tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm ...
Bản destop